اقتصاد دانش‌بنیان

۰۴شهریور
اقتصاد دانش‌بنیان، راه میان‌بر تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دانش‌بنیان، راه میان‌بر تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش افکارنیوز، اقتصاد دانش‌بنیان راه میان‌بر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این مفهوم، در سال‌های اخیر در سخنرانی‌های متعدد […]