اقتصاد بین الملل

۲۰مهر
۳ مزیت تحریم ۱۸ بانک ایرانی توسط آمریکا

۳ مزیت تحریم ۱۸ بانک ایرانی توسط آمریکا

به گزارش افکارنیوز، میرهادی رهگشای در مورد تحریم‌های ثانویه ۱۸ بانک ایرانی از سوی مقامات آمریکایی اظهار کرد: تحریم ثانویه بانک‌ها به این […]