افسرده

۱۷شهریور
نوجوانان افسرده / راهکاری ساده و مهم برای تضمین سلامت روانی نوجوان

نوجوانان افسرده / راهکاری ساده و مهم برای تضمین سلامت روانی نوجوان

     نیوز: مدتی است که مشخص شده که با افزایش سن، سطح فعالیت کودکان کاهش می یابد و ظاهرا این اتفاق در سالهای اخیر بیشتر شده است. تعداد نوجوانان افسرده نیز در حال افزایش است. محققان میزان فعالیت ۴۲۵۷ نوجوان ۱۲ ، ۱۴ و ۱۶  ساله را ارزیابی کرده و سپس آنها را برای […]