افسانه پاکرو

۱۳تیر
سلفی افسانه پاکرو /عکس

سلفی افسانه پاکرو /عکس

اقتصادنیوز: افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت: روزگار چه خوب ،چه بد می گذرد.