افزودن آب

۳۰بهمن
ماجرای وجود آب در بنزین‌ چیست؟

ماجرای وجود آب در بنزین‌ چیست؟

اقتصاد نیوز:در حالی تعدادی از هم وطنان از کم فروشی یا بی کیفیتی بنزین ارائه شده توسط جایگاه های سوخت گلایه دارند که کارشناسان این حوزه مدعی اند به طور متوسط ماهی ۳ تا ۴ بار بدون اطلاع قبلی هر جایگاه سوخت را بازرسی کرده و وزن مخصوص بنزین جایگاه را بررسی می کنند. به […]