افزایش مستمری

۲۵شهریور
جلسه سوال از وزیر کار غیر علنی شد

جلسه سوال از وزیر کار غیر علنی شد

به گزارش افکارنیوز،  جلسه سوال از محمد شریعتمداری  وزیر کار، رفاه و تعاون درباره علت عدم افزایش مستمری نیازمندان به درخواست عبدالرضا مصری، نماینده مجلس با اکثریت آرای وکلای ملت غیر علنی شد.