افزایش فقر در شرق آسیا به دلیل کرونا

۱۹مهر
خبرچین BBC چه هدفی از اصلاحات ارضی داشت؟

خبرچین BBC چه هدفی از اصلاحات ارضی داشت؟

به گزارش مشرق، در صفحه ۷۸ از جلد ۶ کتاب «یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار» با زیرعنوان «تحولات نیم‌قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری» که توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به کوشش موسی فقیه حقانی در سال ۱۳۸۱ چاپ و منتشر شده، آمده است.  «از لمبتون پرسیدم: آخر چرا کشاورزی ایران را این طور […]