افزایش ضریب نفوذ

۰۹مهر
ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات به استانداردهای جهانی رسید

ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات به استانداردهای جهانی رسید

به گزارش افکارنیوز، افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص افزایش ضریب نفوذ خدمات این مجموعه اظهار داشت: موسساتی مثل صندوق ضمانت صادرات ریسک‌های سیاسی و تجاری صادر کننده را پوشش می‌دهند  و وصول مطالبات  صادرکننده را از خریدار خارجی بیمه می‌نمایند  وی با اشاره  به اینکه در کشورهای توسعه بافته مانند آلمان، چین […]