افزایش سن بازنشستگی

۰۵مهر
تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی + جزئیات

تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی + جزئیات

تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. افزایش سن بازنشستگی در کشور با توجه به افزایش امید به زندگی در ایران به احتمال زیاد صورت می گیرد. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات بیشتر از تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی توضیح داد. علی […]