افزایش خشونت

۲۷مهر
چالش مومو واقعیت دارد؟

چالش مومو واقعیت دارد؟

به گزارش افکارنیوز، بازی ترسناک چالش مومو پس از نهنگ آبی روی کار آمد و موجب افزایش خشونت در جامعه و تشویق کودکان به خودکشی می شود. افزایش بازیکنان چالش مومو در ایران موجی از نگرانی را به همراه داشت. پلیس به این بازی ورود کرده است اما چالش مومو چیست؟ در ادامه خبر با […]