اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی یکشنبه ۱۸ اسفند

۲۲اسفند
جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز جمعه ۲۳ اسفند

جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز جمعه ۲۳ اسفند

به گزارش مشرق،  جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز جمعه ۲۳ اسفند ماه اعلام شد. متوسطه دوره اول ازساعت ۹ صبح تا ۹٫۲۵  درس مطالعات اجتماعی  پایه هفتم ساعت ۹٫۲۵ تا ۹٫۵۰  ادبیات فارسی پایه نهم ساعت ۹٫۵۰ تا ۱۰٫۱۵ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ساعت ۱۰٫۲۰ تا ۱۰٫۵۰ علوم […]