اعتراف BBC

۲۵مرداد
اعتراف BBC به ضربه ای که آمریکا در برابر ایران خورد+فیلم

اعتراف BBC به ضربه ای که آمریکا در برابر ایران خورد+فیلم

اعتراف BBC به ضربه ای که آمریکا در برابر ایران خورد را در ویدئوی زیر ببینید.