اعتراض به افزایش ناچیز بودجه صداوسیما

۰۶اردیبهشت
در دفاع از نهاد خدمت عمومی رسانه‌

در دفاع از نهاد خدمت عمومی رسانه‌

به گزارش مشرق، در روزهای اخیر که امواج انتقاد به صداوسیما از جوانب مختلف و از دیدگاه‌های بعضاً متضاد و متعارض برخاسته است، شاید عقل مصلحت‌اندیش و روح عافیت‌طلب اقتضا کند که آدم سکوت کند، به‌خصوص آنکه مسوولیتی در موضوعات و عرصه‌های مورد بحث و نقد نداشته‌ که بخواهد پاسخی بدهد یا دفاعی بکند. از […]