اعتراضات به رکیک بودن مولن‌روژ حسین پارسایی

۳۰فروردین
میدانداری اشرافی‌ها و تهیه‌کنندگانی با پول‌های ناسالم در تئاتر

میدانداری اشرافی‌ها و تهیه‌کنندگانی با پول‌های ناسالم در تئاتر

به گزارش مشرق، اردشیر صالح‌پور نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر به مهر گفت: فاجعه زمانی آغاز شد که پدیده‌ای به نام تهیه‌کنندگی تئاتر در این حوزه سیطره پیدا کرد. تهیه‌کنندگان جوان نوخاسته با پول‌های ناسالم وارد این حوزه شدند و با اسم بخش خصوصی تئاترها را از ارزش، تعهد و رسالت خارج و تئاتر […]