اطلاع رسانی و آموزشی

۱۳فروردین
مدیر مسئول ۷ روزنامه با انتشار نامه ای به حسن روحانی خواستار شدند:

مدیر مسئول ۷ روزنامه با انتشار نامه ای به حسن روحانی خواستار شدند:

ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. هر جا که بحران وجود دارد به ابزار مدیریت آن و رسانه نیاز است. بحران های سیاسی ـ اجتماعی، و یا بحران های ناشی از بلایای طبیعی از جمله لحظاتی است که رسانه های جمعی نقش های […]