اسکان

۲۱مرداد
نقشه فرار ثروتمندان آمریکایی؛ سنگرهای خصوصی برای گریز از آخرالزمان!+عکس

نقشه فرار ثروتمندان آمریکایی؛ سنگرهای خصوصی برای گریز از آخرالزمان!+عکس

«پناهگاه‌های آخرالزمانی»؛ این نامی است که رسانه‌ها به خانه‌های زیرزمینی ثروتمندان داده‌اند. دلیلش هم اینکه خرید این پناهگاه‌ها در واقع یک ایده آخرالزمانی دارد! حالا به‌نظرتان زمانه برای ثروتمندان آمریکا یی چه وقت به پایان می‌رسد؟ وقتی حوادث بزرگ رخ دهند؛ از جنگ هسته‌ای گرفته تا جنگ‌جهانی یا جنگ داخلی یا انقلاب مردمی یا شورش […]