اسلحۀ مرگبار

29تیر
نقد و بررسی فیلم محافظ همسر هیتمن، یک کمدی اکشن

نقد و بررسی فیلم محافظ همسر هیتمن، یک کمدی اکشن

نیوز :فیلم های خارجی همیشه طرفداران خاص خود را دارند.فیلم محافظ همسر هیتمن دنبالۀ یک کمدی اکشن کلیشه‌ای است که […]

-