اسفندیار رحیم مشایی

۱۰مرداد
افشای راز علاقه احمدی نژاد به مشایی

افشای راز علاقه احمدی نژاد به مشایی

دو وزیر دولت نهم می گویند:علاقه محمود احمدی نژاد ریشه در درستی یک پیشگویی مشایی در دوران تصدی او‌ در شهرداری تهران داشته است. به گفته این دو نفر در آن زمان مشایی،احمدی نژاد را تشویق به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کرده و تاکید داشته است او‌ رییس جمهور بعدی ایران است. این […]