اسدالله زاده

22آبان
سومین پناهنده فدراسیون بدنسازی / ملی پوش پاورلیفتینگ ایران در نروژ متواری شد

سومین پناهنده فدراسیون بدنسازی / ملی پوش پاورلیفتینگ ایران در نروژ متواری شد

نیوز: سومین پناهنده فدراسیون بدنسازی / ملی پوش پاورلیفتینگ ایران در نروژ متواری شد. یک ورزشکار ملی پوش در نروژ […]

-