استخر و کرونا

۲۸خرداد
آیا شرکت در تفریحات آبی باعث انتقال کرونا می شود؟

آیا شرکت در تفریحات آبی باعث انتقال کرونا می شود؟

کد خبر: ۱۵۵۵۱۸ تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ – ۲۰:۴۹ تابستان در راه است و درست یا غلط، بسیاری از اماکن گردشگری در حال بازگشایی بعد از حدود ۵ ماه تعطیلی کامل هستند. البته این تنها استخرها نیستند که عطش تفریح و آب تنی در آن ها در حال بیدار شدن است. استخر […]