استاندار اصفهان

29آبان
استاندار اصفهان/ خط قرمز ما این است که آب شُرب مردم به خطر نیفتد!

استاندار اصفهان/ خط قرمز ما این است که آب شُرب مردم به خطر نیفتد!

نیوز: صحبت های استاندار اصفهان در پی اعتراضات گسترده در زاینده رود اصفهان/«زاینده‌رود من کو»، «زاینده‌رود جاری حق مسلم ماست» […]

-