ارز آوری

15دی
رونق صنعت پلاسما در کشور سبب ارز آوری می‌شود

رونق صنعت پلاسما در کشور سبب ارز آوری می‌شود

    صنعت پلاسما موجب ارز آوری دکتر رضا سید حسینی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار نیوز افزود: […]

08اردیبهشت
ارز آوری محصولات ارگانیک نسبت به درآمد‌های نفتی بیشتر است!

ارز آوری محصولات ارگانیک نسبت به درآمد‌های نفتی بیشتر است!

به گزارش نیوز، ‌رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی محصولات ارگانیک در کشور‌های اروپا و آمریکا مشتریان خاص خود […]

-