ارزش سکه

18دی
خروج ارزش سکه از کنج نزولی

خروج ارزش سکه از کنج نزولی

    سیگنال های متناقض اونس، فلز گران بهای داخلی را محتاط می کند  طلای جهانی روز چهارشنبه، نوسانات پردامنه […]

06آبان
رابطه معکوس ریسک با ارزش سکه

رابطه معکوس ریسک با ارزش سکه

با خبر تحریم‌های جدید آمریکا، نرخ ارز از روند کاهشی خارج شد، به تبع آن سکه نیز روند دلار را تکرار کرد. سکه طی ماه‌های اخیر نگاهش بیشتر به داخل بوده است. در واقع روند اونس جهانی هیچگاه به اندازه روند دلار داخلی، بر قیمت سکه موثر نبوده است.

-