اردبیل

03اسفند
پلمب ۲ داروخانه به دلیل گرانفروشی در اردبیل

پلمب ۲ داروخانه به دلیل گرانفروشی در اردبیل

به گزارش نیوز،  سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی افزود: با گزارش مردمی در مورد گرانفروشی و عدم عرضه ماسک توسط […]

-