ارثیه مادری

13تیر
بارداری دوقلویی؛ شانس بارداری دوقلویی و مراقبت های آن

بارداری دوقلویی؛ شانس بارداری دوقلویی و مراقبت های آن

به گزارش نیوز: ژنتیک نقش مهمی در دوقلو باردار شدن دارد اما عوامل دیگری مثل تغذیه، سن و قد بلند […]

-