ارتش امریکا

01شهریور
تولد نوزاد افغان در هواپیمای آمریکایی

تولد نوزاد افغان در هواپیمای آمریکایی

نیوز:  تولد نوزاد افغان/یک زن باردار افغان که در حال تخلیه از این کشور و انتقال از قطر به آلمان […]

-