ارتباط چشمی

14آبان
10 راه مهم افزایش اعتماد به نفس در حرکات و رفتار + پادکست

10 راه مهم افزایش اعتماد به نفس در حرکات و رفتار + پادکست

  نیوز: پس از خواندن این مقاله شما به راحتی میتوانید ژست دلخواه خود را برای انتقال اعتماد به نفس […]

10آبان
۹ نوع ارتباط غیرکلامی که بهتر است آنها را بشناسید

۹ نوع ارتباط غیرکلامی که بهتر است آنها را بشناسید

ارتباطات غیرکلامی نقش مهمی در نحوه انتقال معنی و اطلاعات به دیگران و همچنین نحوه تفسیر اقدامات اطرافیان داریم. نکته مهمی که باید هنگام مشاهده چنین رفتارهای غیرکلامی به خاطر بسپارید، در نظر گرفتن اقدامات گروهی است. آنچه شخص در واقع بهمراه بیان، ظاهر و لحن صدا می گوید، می تواند چیزهای زیادی در مورد آنچه که آن شخص واقعاً می خواهد بگوید به شما بگوید.

-