اختر

27شهریور
فرار خواننده‌های افغانستان از ترس طالبان

فرار خواننده‌های افغانستان از ترس طالبان

نیوز: فرار خواننده‌های افغانستان /”خان” مدت۲۰ سال در عروسی‌ها می‌خواند پیش از آنکه طالبان سازهای موسیقی او را بشکنند.خوانندگان افغان […]

-