اخترشناسان

18آذر
انفجار شهاب‌سنگ در آسمان نیویورک

انفجار شهاب‌سنگ در آسمان نیویورک

اخترشناسان می‌گویند کره زمین و این شهاب‌سنگ هر دو در مداری جداگانه طی هزاران سال توسط جاذبه خورشید به سمت هم کشیده می‌شدند...

09آذر
تار کیهانی /  علت گرم شدن جهان چیست؟

تار کیهانی / علت گرم شدن جهان چیست؟

«با ترکیب جدیدترین اطلاعات با یک مدل تئوری پیشرفته، توانستیم نحوه تکامل دمای گیتی و ارتباط آن با شکل‌گیری یک ساختار بزرگ در هستی را مشخص کنیم».