احیای برجام

20آذر
نمایش اختلاف نظر میان دولت و مجلس خلاف تدبیر بود

نمایش اختلاف نظر میان دولت و مجلس خلاف تدبیر بود

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، گفت: اگر قرار است که در یک جایی اختلاف بین دولت و مجلس وجود […]

18آذر
آقای سعید جلیلی ! مگر سردار احمدی مقدم نگفت در پایان دولت احمدی نژاد انبارها فقط برای دو هفته آذوقه داشت؟/ چگونه به پشت خیمه های دشمن رسیدید؟

آقای سعید جلیلی ! مگر سردار احمدی مقدم نگفت در پایان دولت احمدی نژاد انبارها فقط برای دو هفته آذوقه داشت؟/ چگونه به پشت خیمه های دشمن رسیدید؟

مخالفت سعید جلیلی با برجام عجیب نیست، به هر حال اتفاقی که او نتوانست رقم بزند، نفرات بعد از او رقم زدند، مردم هم قضاوت مشخصی در مورد دیپلماسی آقای جلیلی و آقای ظریف دارند

-