اتحادیه اوراسیا

13مهر
تقویت همکاری در اوراسیا راهکاری برای شکست تحریم‌ها

تقویت همکاری در اوراسیا راهکاری برای شکست تحریم‌ها

به گزارش نیوز، مقام های ایرانی، عقد موافقت‌نامه میان ایران با اتحادیه اوراسیا را آزمونی برای بررسی آمادگی زیرساخت تجارت با جهان […]

27مرداد
شکست تحریم های آمریکا با اتحادیه اوراسیا

شکست تحریم های آمریکا با اتحادیه اوراسیا

به گزارش نیوز، “حسین ربیعی” دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با بیان اینکه کشورها برای رونق اقتصادی و تجاری خود ناگزیر […]

26فروردین
لیست اقلام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا صادر شد

لیست اقلام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا صادر شد

به گزارش نیوز، حمید زادبوم با بیان اینکه از اعلام فهرست اقلام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا خبر […]

-