اتباع افغانستانی

22بهمن
ورود وزارت کشور به تامین امنیت و پاسخگویی شرکت های تاکسی اینترنتی

ورود وزارت کشور به تامین امنیت و پاسخگویی شرکت های تاکسی اینترنتی

بی تردید با گسترش بی رویه این حوزه مخالف هستیم و باید سامانه این شرکت ها به پلیس برای تشخیص اصالت خودرو و صلاحیت فردی متصل شود تا این موارد به صورت دقیق بررسی شود.

22خرداد
آمریکا به‌دنبال مخدوش کردن روابط ایران و افغانستان است

آمریکا به‌دنبال مخدوش کردن روابط ایران و افغانستان است

به گزارش نیوز، در پی جان باختن تعدادی از اتباع افغانستانی طی هفته‌های گذشته در یزد و هریرود، برخی رسانه‌های […]

28اردیبهشت
درمان رایگان همه شهروندان خارجی مبتلا به کرونا در ایران

درمان رایگان همه شهروندان خارجی مبتلا به کرونا در ایران

به گزارش نیوز، مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تشریح اقدامات و خدمات ایران به […]

-