ابوعلی سینا

02شهریور
کلیپی دیدنی از زندگینامه ابو علی سینا این دانشمند و نابغه ایرانی

کلیپی دیدنی از زندگینامه ابو علی سینا این دانشمند و نابغه ایرانی

نیوز: ششمین ماه سال و چهارمین روز از هر ماه است. در اوستا خشثره وئیریه Xšathra Vairya ، و در […]

-