ابوالهول

03بهمن
کشف حیرت‌انگیز دو مجسمه عظیم ابوالهول/عکس

کشف حیرت‌انگیز دو مجسمه عظیم ابوالهول/عکس

نیوز: کاوش اخیر باستان‌شناسان در مصر به کشف حیرت‌انگیز دو مجسمه سنگی و عظیم ابوالهول منجر شده است.وزارت گردشگری و […]

-