ابزار

17مهر
رابطه بی دی اس ام/چرا از ضربه زدن به بدن پارتنر خود لذت می‌برید⁉️

رابطه بی دی اس ام/چرا از ضربه زدن به بدن پارتنر خود لذت می‌برید⁉️

ضربه زدن به بدن پارتنر نوعی رابطه‌ی بی‌دی‌اس‌ام است [BDSM نوعی تمایل در روابط جنسی است که در آن یکی از طرفین از دگرآزاری (سادیسم) و دیگری از آزارخواهی (مازوخیسم) لذت می‌برد.

-