آهن آلات

28مهر
قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی در ۲۸ مهر ۹۹

قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی در ۲۸ مهر ۹۹

به گزارش افکارنیوز، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  را در […]

01مهر
قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی

قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی

     نیوز: براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه […]

14مرداد
قیمت روز آهن آلات ساختمانی در ۱۴ مرداد ۹۹

قیمت روز آهن آلات ساختمانی در ۱۴ مرداد ۹۹

به گزارش نیوز، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع  آهن آلات ساختمانی  شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  […]

13مرداد
قیمت روز آهن آلات ساختمانی در ۱۳ مرداد

قیمت روز آهن آلات ساختمانی در ۱۳ مرداد

به گزارش افکارنیوز، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  را در […]

18تیر
قیمت روز آهن آلات ساختمانی

قیمت روز آهن آلات ساختمانی

به گزارش افکارنیوز، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  را در […]

02خرداد
قیمت آهن آلات در تهران؛ یکم خرداد ۹۹

قیمت آهن آلات در تهران؛ یکم خرداد ۹۹

به گزارش افکارنیوز، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع مصالح ساختمانی شامل (آهن آلات ، سیمان ، گچ ، آجر )  […]