آموزش کودک

14دی
مدیریت درد کودک بعد از عمل جراحی

مدیریت درد کودک بعد از عمل جراحی

داشتن درد بعد از عمل امری معمول است اینکه درد بعد از عمل چقدر طول می کشد بستگی به نوع جراحی دارد. گاهی اوقات تغییر وضعیت و بغل کردن کودک به کاهش درد کمک می کند.

14دی
اهمیت بازی در اوایل کودکی

اهمیت بازی در اوایل کودکی

والدینی که با فرزندان خود بازی می کنند پیوند محکم تری با آنها برقرار می کنند. حتی یک بازی ساده مانند قایم موشک می تواند به لحظه اتصال ویژه والدین و فرزندان تبدیل شود.

02دی
8 روش مقابله با کودکان پرخاشگر

8 روش مقابله با کودکان پرخاشگر

به کودک  خود بگویید که واقعاً به وضعیت و احساسات او اهمیت می دهید. کودکان نوپا می توانند با حضور فیزیکی شما و کودکان بزرگتر که با یک وضعیت ناامید کننده روبرو هستند، آرام شوند.

03مهر
از پوشک گرفتن کودک با این ترفند سه روزه کودک تان را از پوشک بگیرید!

از پوشک گرفتن کودک با این ترفند سه روزه کودک تان را از پوشک بگیرید!

در این صفحات ما روش آموزش سریع از پوشک گرفتن را را برای ۳ روز به صورت یک ساختار گام […]

-