آموزش و پرورش منطقه1

09آذر
با تهدید کرونا از فرصت برگزاری مانور زلزله با مشارکت خانواده ها  استفاده کردیم

با تهدید کرونا از فرصت برگزاری مانور زلزله با مشارکت خانواده ها استفاده کردیم

تهران (پانا) – زهرا سیف، مدیر سازمان دانش آموزی منطقه یک از اجرای وسیع مانور زلزله در منطقه یک خبر […]

28آبان
سبک زندگی نامناسب از عوامل موثردرگرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است

سبک زندگی نامناسب از عوامل موثردرگرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است

پوی با توجه به اهمیت دوران بلوغ تصریح کرد: فرزندان ما، بویژه در دوره نوجوانی هیجان خواه، کنجکاو و با تغییرات خلقی و عاطفی گسترده ای هستند و به همین دلیل، گرایش های مخاطره آمیز ممکن است در ایشان وجود داشته باشد. در این زمینه خانواده‌ها به هشدارهایی که از طرف دستگاه های مسئول، در مورد رفتارهای پرخطر نوجوانان اعلام می شود، توجه کنند.

-