آمن هوتپ

12مهر
سینوهه کیست؟/پزشک مشهور مصر را بیشتر بشناسید!

سینوهه کیست؟/پزشک مشهور مصر را بیشتر بشناسید!

نیوز: سینوهه، پزشک فرعون/ در زمان مصر باستان فراعنه یکی پس از دیگری بر مردم حکومت می کردند. در آن […]

-