آلات

23آذر
گمرک: ورود آلات موسیقی به ایران ممنوع است/ ورود ۱۱ کانتینر آلات موسیقی متوقف شد

گمرک: ورود آلات موسیقی به ایران ممنوع است/ ورود ۱۱ کانتینر آلات موسیقی متوقف شد

نیوز: در حال حاضر جلوی ترخیص و ورود آلات موسیقی گرفته شده و مرجع قضائی صادرکننده حکم آن را متوقف […]

-