آزمایشات انفجاری هسته ای

23دی
واقعیتهای جذابی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!
واقعیتهایی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!

واقعیتهای جذابی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!

ستارگان از ابرهای گرد و غبار پراکنده در فضا متولد می شوند . تلاطم یا بی ثباتی در اعماق این ابرهای گرد و غبار باعث ایجاد گره هایی می شود.

26آذر

نگرانی غریب آبادی از قصد آمریکا برای انجام آزمایشات انفجاری هسته ای

 «کاظم غریب آبادی » سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، در سخنرانی […]