آزادی زندانیان

21آذر
ارتفاعی به اندازه ۶ میلیارد/ سقوط کارگر کارفرما را به بند کشید

ارتفاعی به اندازه ۶ میلیارد/ سقوط کارگر کارفرما را به بند کشید

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ۱۳۹۳ بود که هاشم طبق یک قرارداد کتبی (پیمانکاری) دایر بر اجرا و تکمیل اسکلت […]

15آبان
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با حضور متولیان و خیرین

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با حضور متولیان و خیرین

نیوز :وی به نگاه ویژه دست اندرکاران این شرکت به ویژه مدیرعامل فولاد هرمزگان اشاره کرد و گفت: فولاد هرمزگان از سال ۹۲ تا کنون بالغ بر یک میلیاردو پانصد میلیون تومان برای آزادی  هرمزگان کمک مالی کرده است.