آرامستان

23آبان
آماده سازی۳۰۰هکتار قبرستان برای زلزله احتمالی پایتخت‼️

آماده سازی۳۰۰هکتار قبرستان برای زلزله احتمالی پایتخت‼️

نیوز: آماده سازی آرامستان برای زلزله احتمالی پایتخت/جلال بهرامی از آماده سازی آرامستانی در بخش جنوبی تهران خبر داد. جلال […]

-