آتشکده بهرام یزد

28مهر
آتشکده بهرام یزد، از جمله بناهای مقدس زرتشتیان

آتشکده بهرام یزد، از جمله بناهای مقدس زرتشتیان

به گزارش نیوز: آتشکده زرتشتیان که به آتشکده بهرام یزد و یا آتشکده ورهرام مشهور می باشد از جمله بناهای […]

-