آب گرم قینرجه

28تیر
مشگین شهر، شهری زیبا با 8 هزار سال عمر نشسته بر دامنه سبلان

مشگین شهر، شهری زیبا با 8 هزار سال عمر نشسته بر دامنه سبلان

نیوز: مِشگین‌شهر سومین شهر استان اردبیل از نظر جمعیت می باشد و از نظر وسعت شهری با پانصد کیلومتر مربع، […]