آب و هموا

13مرداد
نکاتی ضروری که باید در کوهنوردی در زمستان رعایت شود!

نکاتی ضروری که باید در کوهنوردی در زمستان رعایت شود!

نیوز:آدم عاقل همیشه قبل از شروع هر سفری باید یکسری نکات را مد نظر قرار دهد. تا سفری ایمن و […]

-