آب شور

17تیر
با این دستگاه، آب شور کویر به آب شیرین تبدیل می شود

با این دستگاه، آب شور کویر به آب شیرین تبدیل می شود

نیوز: وضعیت ایران از لحاظ منابع آبی در معرض خطر است.تبدیل آب شور به آب شیرین می توان کمک شایسته […]

-