آبله

08مهر
معجزه واکسن/ عکس حیرت آور از تفاوت پسری که واکسن زده و پسری که نزده!

معجزه واکسن/ عکس حیرت آور از تفاوت پسری که واکسن زده و پسری که نزده!

نیوز: معجزه واکسن/ آبله، یک نوع بیماری واگیر بود که عامل آن یکی از دو ویروس آبلهٔ درشت یا آبلهٔ […]

-