توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹

  • کد خبر : 8812
  • 01 اسفند 1398 - 3:48
توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹

کد خبر: ۱۴۳۸۸۴

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۱:۰۰

در حال حاضر همه گیری کرونا ویروس جدید در کشور چین در حال وقوع می باشد. این ویروس می تواند منجر به ایجاد عالیمی نظیر تب، سرفه، تنگی نفس گردد. در موارد کمی نیز می تواند موجب عفونت شدید و حتی مرگ گردد

به گزارش نیوز:

کرونا ویروس جدید چیست؟ 

در حال حاضر همه گیری کرونا ویروس جدید در کشور چین در حال وقوع می باشد. این ویروس می تواند منجر به ایجاد عالیمی نظیر تب، سرفه، تنگی نفس گردد. در موارد کمی نیز می تواند موجب عفونت شدید و حتی مرگ گردد. این ویروس اولین بار، از حیوانات آلوده ای که در کشور مبدا )چین( خرید و فروش و مصرف می شدند به انسان منتقل شده ولی اکنون اکثر موارد ابتال به وسیله تماس انسان آلوده و مبتال به بیماری با فرد سالم است. این ویروس چگونه منتشر می شود؟ انتقال این ویروس از طریق تماس مستقیم با فردی که دارای عالیم ابتال به آن می باشد )قطرات تنفسی و دست دادن(، امکان پذیر است.

اگر از کشور چین آمده اید و دچار عالیمی نظیر تب، سرفه، گلودرد یا تنگی نفس شده اید:

۱- در بدو ورود به کشور، به پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی مستقر در پایانه مراجعه نمایید. مامورین بهداشتی، شما را راهنمایی خواهند کرد.

۲- تا ۱۴ روز پس از بازگشت سعی کنید در منزل بمانید و چنانچه دچار عالئمی از بیماری شدید بالفاصله با تلفنی که در فرودگاه در اختیار شما قرار خواهد گرفت و یا با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرید. همچنین در صورت مراجعه به پزشک، حتما در خصوص سابقه مسافرت خود به چین توضیح دهید.

۳- هنگام عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت باالی آستین، دهان و بینی خود را بپوشانید )بالفاصله دستمال را دور انداخته و دست ها را بشویید( و مالقات و رفت و آمدهای خود را محدود کنید.

مسافران خروجی به کشور چین

۱-  از تماس با افراد بیمار، بخصوص افرادیکه دارای عالئمی از این بیماری هستند خودداری کنید.

۲- از حضور در فروشگاه های بزرگ و محل های فروش حیوانات زنده یا ذبح شده اجتناب نمایید.

۳- دست های خود را به طور مرتب )به ویژه قبل از غذا خوردن، بعد از توالت یا تماس با حیوانات( با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی کننده شستشو نمایید.

۴- از تماس با حیوانات، فضوالت یا بقایای آنها خودداری نمایید.

منبع: بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=8812

برچسب ها

ثبت نظر

-