رکوردی تازه به اسم مهرآباد ثبت شد

  • کد خبر : 8517
  • 30 بهمن 1398 - 18:01
رکوردی تازه به اسم مهرآباد ثبت شد

براساس آمارهای بدست آمده، در بین پروازهای فرودگاه مهرآباد، پروازهای به موقع مهرآباد از پروازهای تاخیردارش بیشتر گزارش شده اند.

جریان از چه قرار هست؟

در دی ماه امسال ۱۶ شرکت هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد پرواز انجام دادند که در این بین پروازهای فرودگاه مهرآباد شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام ۲۸۹ پرواز تأخیردار از ۵۰۵ پرواز پرتأخیرترین شرکت هواپیمایی و شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۶ پرواز تأخیردار از ۴۳ پرواز کم تأخیرترین شرکت هواپیمایی در ماه مذکور شد. در کل دی ماه امسال در مهرآباد ۲۸۱۱ پرواز به موقع انجام شد. البته ضرورت دارد به این موضوع توجه شود که اگر شرکت هواپیمایی پویاایر در ۱۴ درصد از پروازهای خود تاخیر داشته، در دی ماه فقط ۴۳ پرواز انجام داده است در حالیکه در همین دی ماه، شرکت های هواپیمایی نظیر ایران ایر ۹۰۷ پرواز، آسمان ۶۵۸ پرواز، ماهان ۶۴۸ پرواز و زاگرس ۵۰۵ پرواز انجام داده اند. بنابر این گزارش شرکت هواپیمایی آتا دی ماه امسال ۴۲۴ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۱۴ پرواز به موقع و ۲۱۰ پرواز معادل ۵۰ درصد با تأخیر انجام شد. شرکت هواپیمایی آسمان دی ماه امسال ۶۵۸ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۳۱۴ پرواز به موقع و ۳۴۴ پرواز معادل ۵۲ درصد با تأخیر انجام شد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دی ماه امسال بیشترین تعداد پرواز را بین شرکت های هواپیمایی انجام داد که ۹۰۷ پرواز بود که از این تعداد ۴۱۱ پرواز به موقع و ۴۹۶ پرواز با تأخیر انجام شد. از ۲۶۸ پرواز ایرتور در ماه مذکور ۱۵۵ پرواز به موقع و ۱۱۳ پرواز معادل ۴۲ درصد با تأخیر انجام شد. پویاایر دی ماه امسال ۴۳ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۳۷ پرواز به موقع و ۶ پرواز معادل ۱۴ درصد با تأخیر انجام شد. از ۱۷۰ پرواز تابان در مهرآباد ۸۴ پرواز به موقع و ۸۶ پرواز معادل ۵۱ درصد با تأخیر انجام شد. شرکت هواپیمایی زاگرس دی ماه امسال ۵۰۵ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۱۶ پرواز به موقع و ۲۸۹ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر انجام شد. از ۶۶ پرواز ساها در ماه مذکور ۴۹ پرواز به موقع و ۱۷ پرواز معادل ۲۶ درصد با تأخیر انجام شد. سپهران نیز در ماه مذکور ۸۹ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۶۴ پرواز به موقع و ۲۵ پرواز معادل ۲۸ درصد با تأخیر انجام شد. از ۳۳۳ پرواز قشم ایر در مهرآباد ۱۹۲ پرواز به موقع و ۱۴۱ پرواز معادل ۴۲ درصد با تأخیر انجام شد. شرکت کارون نیز دی ماه امسال ۱۴۹ پرواز انجام داد که ۹۶ پرواز به موقع و ۵۳ پرواز معادل ۳۶ درصد با تأخیر انجام شد. از ۳۴۷ پرواز کاسپین در مهرآباد نیز ۱۹۵ پرواز به موقع و ۱۵۲ پرواز معادل ۴۴ درصد با تأخیر انجام شد. کیش ایر نیز دی ماه امسال ۲۳۱ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۳۳ پرواز به موقع و ۹۸ پرواز معادل ۴۲ درصد با تأخیر انجام شد. از ۶۴۸ پرواز دی ماه ماهان در مهرآباد ۴۰۱ پرواز به موقع و ۲۴۷ پرواز معادل ۳۸ درصد با تأخیر انجام شد. معراج نیز دی ماه امسال ۱۴۵ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۰۴ پرواز به موقع و ۴۱ پرواز معادل ۲۸ درصد با تأخیر بود. از ۲۳۷ پرواز شرکت هواپیمایی وارش در مهرآباد ۱۴۶ پرواز به موقع و ۹۱ پرواز معادل ۳۸ درصد با تأخیر انجام شد. بنا براین، گزارش بررسی آمار نشان می دهد در دی ماه امسال، میزان پروازهای به موقع مهرآباد از پروازهای تأخیردار پیشی گرفت. این آمار شامل همه عوامل منشأ تاخیر نظیر تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی است.

منبع: عصر سفرپروازهای به موقع مهرآبادپروازهای به موقع مهرآباد 2

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=8517

برچسب ها

ثبت نظر

-